Oddělení radarových měření ČHMÚ

Oddělení radarových měření odborně zajišťuje provoz radarové sítě ČHMÚ včetně zpracování, archivace a aplikací radarových dat v meterologické a hydrologické praxi.

Provádí výuku interpretace radarových dat a účastní se národních i mezinárodních výzkumných projektů. Podrobnější informace je možno nalézt na stránce odborných aktivit.
 
* English version
 
* Meteorologická radarová síť ČHMÚ (CZRAD)
 * Historie radarových měření v ČHMÚ
 * Operativní produkty radarových měření
 * Úvod do meteorologického využití radarů
 
* Aktuální radarová data (vyžaduje JavaScript)
 * Aktuální radarová data pro mobilní telefony
 * Aktuální radarová data - základní (nevyžaduje JavaScript)
 * Archivní data
 
* Kontaktní informace - zaměstnanci
 
* Odborné aktivity
 * Publikace
 * CERAD - Středoevropská radarová síť
 * RadHyd - OPERA (GORN) - COST-75 - COST-717
 * Silné konvektivní jevy na území ČR
 
* Internetové odkazy
 * Oddělení zpracování družicových informací ČHMÚ
 * Detekce blesků v ČHMÚ
 * Oddělení aerologických a přízemních pozorování ČHMÚ
 
 Hlavní stránka ČHMÚ