NAHRAJ:
RYCHLOST ANIMACE: POSLEDNÍ:
OROGRAFIE NAVIGAČNÍ KŘÍŽ AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ  
Z.D. Z.Š.

ČHMÚ - Aktuální radarová data

!!! UPOZORNĚNÍ!!!
Vážení provozovatelé Wifi sítí v pásmu 5.6 GHz. Byla vytvořena stránka obsahující nefiltrovaná data a více informací souvisejících s rušením našich meteoradarů. Stránka je k dispozici zde.

Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času příčíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času. V případě zpožďování zobrazovaných dat prosím kontaktujte wwwmaster@chmi.cz.

Všechna data zobrazují pole maximalních radiolokačních odrazivostí sloučených z radarů Brdy-Praha a Skalky. Nejsou-li data z některého radaru dostupná, je neviditelná oblast vyznačena šedou barvou.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ]. Podrobnějši informace k interpretaci radarových dat je možno nalézt zde

Tato stránka vyžaduje podporu Javascriptu. Pokud jsou s touto stránkou problémy je k dispozici též čistě textová stránka s daty.

10.05.2006 Bylo zprovozněno ukládání nastavených údajů (počet nahrávaných obrázků, pozice kříže, časování). Funkce využívá tzv. COOKIE - ve většině HTML prohlížečů je tato funkce standardně zapnuta. Postup:
1) nastavit si hodnoty které budete požadovat
2) kliknout na OBNOV NYNÍ
3) kliknout na ULOŽ AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ.

 Hlavní stránka Oddělení radarových měření ČHMÚ